Πρόγραμμα Ομαδικών 2023-2024  Σχολής  Αμαρουσίου:               ( Click to Download )

( Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές ώστε να βολεύει τους συμμετέχοντες)

          ΔΕΥΤΕΡΑ          ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΣΑΒΒΑΤΟ 
17:00 - 17:50
Commercial
Hip-Hop
(παιδικό 1)

19:00 -19:50
 Latin/Ballroom
American Style
(ενηλίκων)

20:00 - 20:50
Λαικά
Παραδοσιακά
(ενηλίκων)

21:00 -21:50
 Latin
Salsa-Bachata
American Style
(ενηλίκων)


 18:00 - 18:50
Commercial
Hip-Hop
(παιδικό 2+εφηβικό)

19:00 - 19:50
 Latin
International Style
  (παιδικό 2+εφηβικό)
 
20:00 - 20:50
Oriental
(ενηλίκων)
 
21:00 – 21:50
Latin/Ballroom
American Style
(ενηλίκων)


Σημείωση:
παιδικό 1 = 5-8 ετών
παιδικό 2 = 9+ ετών
εφηβικό = 14+ ετών
Τα εφηβικά μπορούν να μπουν και στα τμήματα ενηλίκων & στο παιδικό 2.

    

 


17:00 - 17:50
Commercial
Hip-Hop
(παιδικό 1)

 18:00 - 18:50
Commercial
Hip-Hop
(παιδικό 2+εφηβικό)

19:00 - 20:00
 Cangoo Jumps

20:30 - 22:00
  Σύγχρονο
 (εφηβικό-ενηλίκων) 

20:00 - 20:50
 Latin
International Style
   (εφηβικό-ενηλίκων)  
 

 18:00 - 18:50
 Latin
International Style
(παιδικό2+εφηβικό)

19:00 - 19:50
Oriental
(εφηβικό-ενηλίκων)

20:00 - 20:50
 Tango Argentine
  (ενηλίκων)

21:00 – 21:50
Salsa/Batchata
(ενηλίκων)

 

WYSIWYG HTML Editor